Vở Bài Tập


Vở làm bài tập

Khả năng làm bài sẽ tốt hơn nếu bạn biết rõ phần kiến thức nào còn yếu (những câu đã làm sai) và tìm ra cách khắc phục chúng.

  • Quy định thời gian cho từng câu trả lời trong bài tập trong khi khắc phục những phần còn yếu kém
  • Viết lý do tại sao bạn chọn câu trả lời này và triển khai bài giải, sau đó kiểm tra lại.
  • Không dùng bút xóa cho câu trả lời sai. Để không nhầm lẫn tương tự, bạn giữ lại câu trả lời và sửa lại bằng bút màu cam.
  • Phân tích các câu trả lời sai sẽ giúp bạn nhớ và hiểu tại sao lại sai và sai như thế nào
  1. Không đủ kiến thức
  2. Không thể phát triển/áp dụng công thức
  3. Làm bài Ẩu
  4. Không đủ thời gian
  • Viết các câu hỏi vào vở hoặc dán câu hỏi vào vở. Bạn có thể tổng hợp mọi kiến thức trong một cuốn vở mà không cần bất kỳ cuốn sách tham khảo khác.
  • Viết số trang và đề mục chương sách giáo khoa vào cùng. Giúp tiết kiệm thời gian.
Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp