Vở Sửa Lỗi Sai


Các điểm cơ bản cho vở khắc phục lỗi sai

Cách khắc phục lỗi sai tốt nhất nhận ra phần kiến thức yếu kém, củng cố kiến thức  ôn lại thường xuyên

Điểm số sẽ được cải thiện nhanh hơn khi nhận ra phần kiến thức yếu kém (hổng) hoàn thành việc khắc phục

Bạn nên ghi những điểm yếu của mình (một số kiến thức mà bạn hầu như không nhớ được và thường xuyên mắc lỗi) ra một cuốn vở và khắc phục nó một cách tích cực

Liệt ra một cuốn vở những điểm sau:

  • Kiến thức khó nhớ
  • Kiến thức thường xuyên nhầm lẫn
  • Kiến thức còn lơ mơ, chưa hiểu rõ
  • Kiến thức chưa biết áp dụng khi làm bài tập
  • Bạn nên tìm ra những điểm yếu của mình (không hoàn toàn hiểu, không đủ kiến thức, câu hỏi dễ bị làm sai và xu hướng hay làm sai của bạn) trong khi làm bài tập giờ học chính khóa và giờ làm bài tập về nhà và ngay cả khi thi.
  • Khắc phục điểm yếu bằng cách xem lại cùng một chủ đề và thực hiện các câu hỏi tương tự một cách nghiêm túc.
  • Đặc biệt là trước khi thi, kiểm tra/ôn lại kiến thức trong cuốn vở này để tránh những sai lầm tương tự.
  • Vở gáy còng rất hữu ích cho việc thu thập và sửa các lỗi sai. Trong quá trình sử dụng bạn hoàn toàn có thể thêm những trang vở chứa lỗi sai mới và cất đi những trang vở đã hoàn thành việc sửa chữa và ghi nhớ .
Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp