Phương Pháp Tư DuyBiểu đồ mũi tên/hình hộp/hình tròn thể hiện đa chiều các mối quan hệ, lý do, nguyên nhân hệ quả

Biểu đồ hình chữ Y dùng để phân tích, mô tả 3 khía cạnh của 1 vấn đề/chủ đề/đối tượng

Biểu đồ khái niệm nêu rõ mối quan hệ giữa các đối tượng

Biểu đồ hình sứa liệt kê các lập luận và nguyên nhân của những yêu cầu và sự kiện

Biểu đồ từng bước được sử dụng để hiển thị các bước của 1 quy trình. Ngoài ra chúng còn để mô tả những bước thực hiện một cái gì đó, hoặc để minh họa các chi tiết của một quá trình phức tạp.

Biểu đồ kim tự tháp giúp trình bày và hệ thống có thứ tự các thông tin, luận điểm, luận cứ

Biểu đồ ma trận cho thấy mối quan hệ giữa hai, ba hoặc bốn nhóm thông tin. Nó cũng có thể cung cấp thông tin về mối các quan hệ, chẳng hạn như vai trò của các cá nhân hoặc các phép tính…

Sơ đồ hình xương cá xác định nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến một hệ quả hoặc vấn đề. Nó có thể được sử dụng để cấu trúc lại quá trình lên ý tưởng.

Biểu đồ bướm là một biểu đồ trực quan để so sánh hai chuỗi thông tin/ đối tượng bên cạnh.

Venn Diagram cho thấy mối quan hệ logic giữa các nhóm của đối tượng, giúp học sinh so sánh và đối chiếu hai đối tượng hoặc các khái niệm

Biểu đồ hình ảnh sử dụng những đường kẻ, biểu tượng, màu sắc và hình ảnh kết nối với nhau và với đối tượng trung tâm. Bản đồ hình ảnh sễ giúp chuyển đổi một danh sách dài các thông tin đơn điệu vào một biểu đồ đầy màu sắc, dễ ghi nhớ và có tổ chức hơn.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp