ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính

Earth’s climate is rapidly changing, & not for the better! Average global temperatures have sầu risen to approximately 1.1°C above sầu pre-industrial levels, & the past decades have seen a series of record-breaking storms, droughts, floods, và fires around the world.

You watching: ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính


*

Temperature rise since 1850

Sự thay đổi nhiệt độ của bọn họ không chỉ tác động ảnh hưởng mang đến động vật hoang dã, Hơn nữa tác động mang lại buôn bản hội với phúc lợi an sinh của con người. Để đưa ra phương pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, trước tiên bọn họ cần phát âm vì sao nó lại xảy ra.

Xulặng xuyên suốt lịch sử của bản thân mình, nhiệt độ của Trái Đất đã thay đổi. Tuy nhiên số đông sự đổi khác họ đã thấy bây chừ vẫn ra mắt với vận tốc nhanh khô rộng so với phần đa gì chúng ra mắt bình thường. Tại sao lại như vậy?

The cause is humans emitting carbon dioxide (CO₂) & other gases into the atmosphere. These gases impact on something known as the greenhouse effect.

The greenhouse effect involves certain gases in the atmosphere called greenhouse gases, which include CO₂. Adding more of these gases to lớn the atmosphere heats up the planet.


*

Quả Đất phía bên trong nhà kính

What makes the Earth warm?

Where does most of the energy come from lớn warm the Earth?


Energy from the sun is what makes the Earth warm.This energy is made of different types of italicsradiation.

Radiation can take different forms. We see colour because of waves of italicsvisible light that bounce off the objects around us. But there are other kinds of radiation that we can’t see, lượt thích infrared radiation, và Ultra-Violet (UV) rays. Different types of radiation have different wavelengths, and together they trang điểm the Electromagnetic Spectrum:


*

Unsurprisingly, the sun gives off italicsvisible light, which allows us to lớn see. It also gives off UV and infrared radiation.

Ánh sáng sủa Mặt Trời làm rét Trái Đất như vậy nào?

Quý khách hàng nghĩ điều gì đã xẩy ra khi toàn bộ đa số phản xạ này hấp thụ vào thai khí quyển của chúng ta?


Actually, all three happen! A small percentage of radiation is absorbed by oxygen (O₂) & ozone (O₃) in the atmosphere, but most passes through và heads straight for the Earth’s surface.

See more: Vẽ Biểu Đồ Nội Lực Bằng Phương Pháp Vẽ Nhanh Biểu Đồ Nội Lực


*

The sun radiates many different wavelengths

Some of this radiation is then reflected (33%), but most (67%) is absorbed by the Earth’s surface và warms the planet up.


*

Sự phản xạ sự phản xạ khía cạnh trời

When we say the Earth “absorbs radiation”, we mean that it absorbs energy from the sun, and releases it again as infrared radiation.

Infrared radiation has a longer wavelength than visible light, so a lot of it is absorbed by the atmosphere (unlike the shortwave sầu radiation from the sun).

điều đặc biệt, các tia mặt trời được kêt nạp vì khí được call là khí bên kính lan ngược sự phản xạ mặt trời ra số đông phía - 1 phần lan vào không khí với một phần trlàm việc về Trái Đất.


Bầu khí quyển của chúng ta nhỏng một nhà kính

The infrared radiation that is radiated baông xã to Earth causes further warming at the surface and lower atmosphere. This extra warming is called the greenhouse effect.

See more: Phần Mềm Giảm Chất Lượng Video Mà Vẫn Giữ Chất Lượng Đơn Giản

There are several different greenhouse gases. These include:

hơi nước (H₂O)khí cacbonic (CO₂)khí mêtung (CH₄)nitrous oxide (N₂O)

How are we making it worse?

The greenhouse effect is influenced by human activities, và this is what is causing the climate to lớn change.