KHÔNG IMPORT ĐƯỢC PROJECT NGOÀI VÀO ECLIPSE JAVA

Đừng nghĩ bạn được bao nhiêu điểm. Đừng nghĩ bạn học ở trường nào. Đừng nghĩ bạn tốt nghiệp loại gì. Hãy nghĩ: MÌNH CÓ GÌ TRONG ĐẦU.

Bạn đang xem: Không import được project ngoài vào eclipse java


Pages

C#CTDLJ2EEEJBEJB 2.x với NetBeans 6.7.1 & JBoss AS 4.23GAEJB 3Java MailJMSRMIJavaLập trình java cănbảnBài tập chương4GUI applicationLập trình java nângcaoCác chủ đềkhácJDBC – Java DatabaseConnectivityJPA – Java PersistenceAPINetworkingMobile DevAndroid developmentMy GardenÂm nhạcSeminarMy ProjectsSEVisual BasicWebASP.NetHost ứng dụngwebJSF – Java ServerFaceJBoss RichFacesRichFaces: Logon và RegistrationapplicationJSPServlet programmingStrutsWeb servicesC# Web servicesJava Web servicesTạo Web services với JAX-WS 2.0 và Java SE 6PlatformXMLJXML – JSPXSLT Examples

Blog Stats

2,924,901 hits

Email Subscription

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.


Join 2,200 other followers


Email Address:

Sign me up!


Hướng dẫn làm việc vớiEclipse

Download Eclipse IDE tại URL: http://www.eclipse.org/downloads

*

Nếu bạn chỉ dùng lập trình java với bản standard thì download “Eclipse IDE for Java Developers”.

Khởi động Eclipse

1.Khởi động Eclipse JSE

*

2.Chọn Perspective

*

Chọn Perspective Java(Default)

*

Đóng Welcom screen. Kết quả

*

Tạo Project trong Eclipse

1. Tạo project mới: Menu File->New->Java Project

*

Có:

*

Nhấn Finish. Kết quả trong Project Explorer

*

2. Viết code:

Lưu ý là ta NÊN tạo các package để lưu trữ các lớp java

*

 

*

Đặt tên theo kiểu: a.b.c trong đó các ký tự là tên bất kỳ. Ví dụ: campusstudylab.vn. Điều đó có nghĩa là Eclipse sẽ tạo cho bạn 3 thư mục: campusstudylab.vn\campusstudylab.vn.com.

Lưu ý: các gói luôn được đặt tên bằng chữ thường.

Tạo lớp mới bằng cách nhấn phải chuột lên package cần thêm lớp vào, cọn New Class như hình

*

*

Chú ý: Tên lớp luôn bắt đầu bằng 1 ký tự hoa. Casing thepo kiểu Title-Case

Bắt đầu viết code. Eclipse hỗ trợ cơ chế code completion rất tốt. Các bạn luôn nhờ phím Ctrl-SpaceBar để Eclipse hiện lên các suggestion.

Ví dụ ta gõ vào đoạn code sau:

*

Một số editing template hay dùng:

Gõ sysout sau đó nhấn Ctrl-Spacebar sẽ cho System.out.println();

Gõ main sau đó nhấn Ctrl-Spacebar sẽ cho public static void main(String<> args) {}

….Để tìm hiểu thêm, vào menu Window->Reference

*

Các phím tắt hay dùng: Trong Eclipse, vào menu Help->Key Assitst hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-L để hiển thị.

Xem thêm: 4 Bước Sử Dụng Sữa Rửa Mặt Đúng Cách, Lilibeauty

3. Thực thi chương trình:

Nhấn chuộc phải lên lớp cần chạy, chọn menu Run As-> Java Application.

*

Một vài vấn đề thường gặp:

Eclipse sẽ tự động biên dịch code và báo lỗi. Nếu bạn có lỗi hay warning thì bên trái của dòng lỗi. Ví dụ như sau:

*

Vấn đề gõ tiếng Việt(unicode) trong eclipse:

Java sử dụng bảng mã unicode nên việc gõ tiếng việt là OK. Để gõ được tiếng việt, đảm bảo là project của bạn phải được lưu với bảng mã UTF-8. Cách làm như sau:

Nhấn chuột phải lên Project, chọn Properties. Chọn mục resources như hình

*

Điều này cho phép project bạn chọn có sử dụng unicode.

Để cho tất cả từ project lúc thiết lập về sau sử dụng unicode(khỏi mắc công mỗi project mỗi thiết lập), bạn làm như sau: Vào menu Window->References, chọn mục General->Workspace như hình

*

OK. Từ đây, bất cứ project nào tạo ra đều hỗ trợ Unicode.

Mở Project trong Eclipse

Eclipse không hỗ trợ mở project trực tiếp nên bạn không có kiểu “double-click-for –open” thường thấy, mà bạn phải import project vào workspace như sau:

Vào menu File->Import rồi chọn như hình

*

Nhấn Next. Sau đó nhấn nút Browse để tìm đến thư mục chứa project.

*

Chọn Project cần import rồi nhấn Finish

Export file jar tự chạy(executable jar file) trong eclipse

Nhấn chuột phải lên Project cần export, chọn Export.

*

Chọn Runnable JAR file như hình. Nhấn Next

*

Chọn Lauch configuration. Chọn thư mục chứa cũng như tên file jar. Nhấn Finish.

Thực thi jar file dưới dạng command-line:

*

Nếu Project của bạn ở cơ chế GUI thì bạn có thể mở file jar của bạn bằng Java Plaform SE library như hình.