Cách lấy danh bạ từ gmail về iphone

Tình hình là sim em bị mất,như ý là em có nhằm danh bạ ở trên tin nhắn,giờ mong gửi vào iphone thì làm cố kỉnh làm sao ạ