Flashcard


Thẻ Flashcard là 1 dụng cụ hoàn hảo để ghi chép trong khi đang di chuyển hoặc sử dụng làm thẻ nhớ cầm tay.

Chi tiết sản phẩm:

- 85 trang trống-Flashcard

- Giấy dày và bền: dễ viết, dễ mang theo

- Nhẫn lớn: Dễ dàng tùy chỉnh và / hoặc thêm giấy tờ

- Thiết kế khác nhau

Đối tượng sử dụng

3 kích cỡ ứng với nhu cầu người sử dụng

+ S cho từ vựng

+ M cho công thức, ngữ pháp ngôn ngữ

+ L đối với các định mức, sự kiện lịch sử, v.v ...

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp