Lõi Vở Loose Leaf


Loose Leaf là 1 sản phẩm dùng để thay thế cho lõi vở bìa còng .

Chi tiết sản phẩm:

- 50 tờ giấy rời định lượng 70gr/m2

- Dòng kẻ ngang có chấm

- Các tờ được đục 26 lỗ

- Dễ dàng tùy chỉnh, thay vào lõi của vở gáy còng Campus

Đối tượng sử dụng:
Lý tưởng cho những ai yêu thích viết, nhưng chỉ có nhu cầu mang theo 1 quyển vở duy nhất và đang tìm cách sắp xếp vở viết của mình một cách khoa học và tuần tự.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp