[GIẢI NGỐ TIẾNG ANH] – MADE FROM HAY MADE OF ?

Nov 11, 2018

[GIẢI NGỐ TIẾNG ANH] – MADE FROM HAY MADE OF ?

Khi muốn diễn tả một vật gì đó được làm từ nguyên liệu gì, chúng ta thường dùng “made from” hoặc “made of”. Tuy nhiên, chúng ta không thể dùng 2 từ này một cách tùy tiện vì mỗi từ có một quy tắc sử dụng riêng. Để Campus giúp bạn làm rõ quy tắc sử dụng của 2 từ này nhé.

– Đầu tiên là “made from”: “made from” được dùng khi nói về những nguyên liệu ĐÃ BIẾN ĐỔI thông qua quá trình chế biến. 
– Example: “Bread is made from wheat.”; “Cheese is made from milk.”; “Wine is made from grapes.”
Như vậy ta có thể thấy, khi ta dùng “made from”, những nguyên liệu như “wheat”, “milk”, “grapes” đã được biến đổi hoàn toàn thành một dạng thức khác, không còn là chúng ban đầu nữa.

– Tiếp theo, ta sẽ nói về “made of”: “made of” được dùng khi nói về những nguyên liệu KHÔNG BIẾN ĐỔI DẠNG THỂ qua quá trình chế biến, chế tác.
– Example: “Cloth is made of cotton.”; “Chair is made of wood.”; “This bottle is made of plastic.”

Như vậy, lần sau khi dùng tiếng Anh để nói về một nguyên liệu nào đó, bạn nhớ để ý kẻo dùng sai nha.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp