Đăng ký

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền hình ảnh.
Campus Study Lab có quyền sử dụng tất cả ảnh dự thi cho mục đích truyền thông.
Ban tổ chức sẽ lựa chọn ảnh dự thi và có quyền từ chối những email không đầy đủ thông tin, có hình ảnh nhạy cảm, hoặc nghi ngờ gian lận và các vấn đề không phù hợp với tiêu chí cuộc thi.
- Khi đăng ký cuộc thi này, vui lòng xem kỹ điều khoản/điều kiện tham dự cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo rằng cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn chấp thuận đơn đăng ký cũng như điều khoản/điều kiện tham dự cuộc thi. Sau khi đăng ký thành công, bạn và cha mẹ/người giám hộ của bạn sẽ được coi là chấp thuận những điều khoản/điều kiện của cuộc thi.
- Bài dự thi cần đảm bảo bạn là người thực hiện và không nộp cho bất kỳ 1 cuộc thi nào khác. Nội dung bài gửi có thể không được công khai nếu không có sự đồng thuận từ phía nhà tổ chức. (Công ty TNHH Thương mại Kokuyo Việt Nam).
- Bản quyền của sản phẩm dự thi (bao gồm, không giới hạn, bản viết tay, bản vẽ và đồ thị trong vở gốc và ảnh của chúng) được chuyển cho người tổ chức cuộc thi. Người tổ chức cuộc thi có quyền sao chép, sửa đổi, trưng bày, công khai và không công khai tới công chúng các sản phẩm đã nộp. Người tham gia cuộc thi đồng ý không thực hiện quyền của mình (bao gồm các quyền đạo đức của tác giả) đối với các bài dự thi.
- Tài liệu dự thi sẽ được sử dụng bởi ban tổ chức cuộc thi theo cách sau:
(1) Đăng tải lên trang web "Campus Study Lab" ;
(2) Sử dụng và làm ví dụ cho "Phương pháp học tập thông minh" được giới thiệu và công bố tại Campus Study Lab website; giúp các em có thể hiểu sâu hơn về phương pháp
(3) Các hoạt động quảng bá bán hàng khác của đơn vị tổ chức cuộc thi.
- Cùng với tài liệu dự thi đã nộp, tên người tham dự và các thông tin khác của người dự thi có thể được hiển thị và công bố dưới dự đồng ý của người tham dự.
- Trường hợp bài dự thi đạt giải, Ban tổ chức có quyền sử dụng hoặc không sử dụng tài liệu đó trong hoạt động quảng cáo bán hàng của mình.
- Ban tổ chức có thể yêu cầu người dự thi trả lời các câu hỏi có liên quan tới bài thi trong quá trình đánh giá hoặc công việc liên quan đến các hoạt động khuyến mại.
- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào phát sinh đối với người dự thi khi tham gia cuộc thi này.
- Thông tin cá nhân của người dự thi sẽ được ban tổ chức cuộc thi quản lý và sử dụng cho mục đích liên quan tới cuộc thi này bao gồm trao giải và công bố công khai sản phẩm dự thi.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp