Những cách gọi điện thoại miễn phí từ internet

1: https://globfone.com/call-phone/ trang này từng ngày Gọi đc 1 cuộc thời hạn 1 phút 5 giây

2: https://www.poptox.com/

3: https://call2friends.com/

4: https://ievaphone.com/

5: https://www.zlookup.com/ trang này hằng ngày đc gọi 2 cuộc, từng cuộc 58s

6: https://www.sendatext.co/ 

7: https://www.letsbrik.co/

8. https://www.letsbrik.co/ trang này 4 cuộc Hotline từng ngày, từng cuộc Call kéo dãn dài 44s

Có một số trang ko Call đc hoặc giới hạn thời hạn gọi, chúng ta vào những trang, sử dụng được trang như thế nào thì cần sử dụng nhé!