Hướng dẫn thực hành access 2010

rất đầy đủ những dạng bài xích tập thực hành thực tế access Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 1 Phần 1: Bài tập thực hành trên lớp Bài tập thực hành 01.

Quý Khách vẫn xem: các bài luyện tập thực hành access 2010 có hướng dẫn

Các làm việc cơ bạn dạng Yêu cầu: 1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thực hành access 2010

Tạo một thỏng mục theo mặt đường dẫn: D:TenSV 2. Khởi rượu cồn access, chế tạo một cơ sở tài liệu new tên QLSV lưu lại vào thỏng mục TenSV cùng với các sệt tả nlỗi sau: o Cmùi hương trình chỉ làm chủ sinc viên của một trung trung khu hoặc một khoa. o Lớp được minh bạch bởi MaLop. o Mỗi lớp có không ít sinh viên, các sinch viên được phân biệt nhau bằng MaSV, một sinch viên chỉ nằm trong một tấm. o Một sinch viên học nhiều môn học tập, mỗi môn học đƣợc phân minh bởi MaMH và từng môn học được học tập vị các sinh viên. o Mỗi sinh viên ứng cùng với mỗi môn học tập được thi hai lần với ứng với các lần thi thì chỉ có một tác dụng độc nhất. 3. Dùng công dụng table để sản xuất các bảng vào CSDL bên cạnh đó cấu hình thiết lập khóa thiết yếu cho mỗi bảng nlỗi sau: LOPhường. MONHOC SINHVIEN Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho những bảng Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: 6. Tạo Password mang đến đại lý tài liệu QLSV. 7. Msống hành lang cửa số ở trong tính của cơ sở dữ liệu QLSV để xem dung lượng, tiếp nối thực hiện tính năng Compact và Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact & Repaire Database), sau khoản thời gian thực hiện tại kết thúc xem lại dung lượng của tập tin. 8. Tạo thêm 1 đại lý dữ liệu new, rỗng vào thƣ mục TenSV, cùng với thương hiệu SV_BACKUP.. Mlàm việc các đại lý tài liệu SV_BACKUP., sử dụng tính năng import nhằm chxay những bảng SinhVien, Lop trong đại lý tài liệu QLSV vào SV_BACKUP.. 9. Msinh hoạt các đại lý tài liệu QLSV, dùng tính năng export để chnghiền bảng KetQua tự cửa hàng dữ liệu QLSV thanh lịch SV_BACKUPhường. 10. Mngơi nghỉ đại lý tài liệu SV_BACKUP sử dụng tính năng link-Table để chxay bảng MonHoc trường đoản cú QLSV quý phái SV_BACKUP.. 11. Msinh hoạt bảng MonHoc vào SV_BACKUP nhập thêm một record new (dữ liệu tùy ý), sau đó msinh sống bảng MONHOC vào QLSV coi kết quả cùng dấn xét. 12. Dùng chức năng Filter by Selection lọc ra hầu như sinh viên tất cả năm sinh là 1978.

Xem thêm: Tổng Hợp Một Số Cách Sửa Lỗi Usb Device Not Recognized Trên Windows 7, 8 Và 10

13. Dùng tác dụng Filter by Form lọc ra danh sách sinch viên tất cả điểm thi lần 1 nhỏ hơn 5 14. Dùng tính năng Filter Excluding selection nhằm lọc ra những sinh viên ko nằm trong Q.3. 15. Dùng tác dụng Advanced Filter lọc ra list sinc viên thuộc những lớp CDTH tất cả năm sinc >=1980 16. Dùng tác dụng Advanced Filter lọc ra list sinc viên làm việc Q.3 không tồn tại số Smartphone. Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Thiết kế các đại lý dữ liệu cơ bản 1. Tạo tập tin các đại lý dữ liệu cùng với tên là HOADON.MDB trong thư mục TevSV cùng với đặc tả như sau: Cửa hàng dữ liệu HOADON làm chủ việc mua bán sản phẩm của một đơn vị sale. Việc cài bán hàng được thực hiện tại trên hóa đối chọi. Một hóa 1-1 đựng các công bố về thành phầm, tên người sử dụng, tên nhân viên lập hóa solo, ngày lập hóa đối kháng, ngày giao hàng …. o Mỗi nhân viên cấp dưới bán hàng được phân minh bởi MaNV. o Mỗi quý khách hàng được phân biệt do MaKH. Mỗi khách hàng rất có thể download nhiều hoá đối chọi. Một hoá đơn chỉ của một quý khách hàng. o Mỗi hóa đơn được biệt lập vày MaHD, một hoá 1-1 vị một nhân viên lập, một nhân viên cấp dưới có thể lập những hoá đối chọi. o Mỗi sản phẩm được khác nhau do MaSP.. Một sản phẩm hoàn toàn có thể được cài đặt bên trên nhiều hoá đối kháng. Mỗi hoá 1-1 cũng có thể tải những sản phẩm. Nhưng mỗi thành phầm bên trên mỗi hóa solo là tốt nhất. Dùng chức năng table nhằm sinh sản các bảng vào DataBase mặt khác tùy chỉnh cấu hình khóa chủ yếu cho từng bảng nlỗi sau: NHANVIEN KHACHHANG Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập quan hệ giữa những bảng: Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập dữ liệu cho các Table theo mẫu mã sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTientoàn nước. Trong đó o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, định hình đơn vị chức năng $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTientoàn nước. Trong đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (format $) ThanhTiennước ta = ThanhTienUSD * Tỉ giá (định dạng VNĐ)