Sep 25, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Em đã sử dụng biểu đồ xương cá để thể hiện tính chất Vật lí, tính chất Hóa học của CaO. Và sử dụng biểu đồ hình ảnh để nêu các vai trò của CaO trong đời sống


Em sử dụng biểu đồ hình ảnh để nói lên các nguyên liệu cần cho việc sản xuất Vôi sống hiện nay. Ngoài ra em còn dùng biểu đồ hình bướm để nói lên ưu điểm, nhược điểm của việc sản xuất vôi thủ công và công nghiệp. Ô để trống thể hiện lò sản xuất vôi thủ công có ít ưu điểm hơn so với nhược điểm.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp