Sep 25, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bắt đầu với phần carbohydrate trong Hóa Hữu cơ, chúng ta cần biết 2 hợp chất: Tinh bột và Xenlulozo. Tuy quen thuộc nhưng lại khá nhiều điểm giống nhau nên gây nhiều nhầm lẫn. Chính vì vậy em đã sử dụng biểu đồ venn để chỉ ra nhwungx điểm khác nhau và giống nhau giữa hai chất hóa học này. Ngoài ra em còn sử dụng các kí tự hình học để thay thế cho một số cụm từ, sử dụng quy tắc màu sắc: màu cam cho những phần quan trọng, cần ghi nhớ.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp