Mar 7, 2020

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Biểu đồ ma trận đơn giản với 2 cột, thể hiện 2 ý cạnh nhau, dễ so sánh thông tin

Biểu đồ hình bướm tổng hợp 2 dự án hợp tác: cánh bên trái biểu đồ giới thiệu về dự án, phía bên phải mô tả cách thức hợp tác và vai trò của các nước trong dự án

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp