Oct 9, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Giới thiệu chung về tác phẩm


An Dương Vương trong công cuộc xây thành Cổ Loa và chế nỏ thần


Những nét chính trong mối tình Mị Châu - Trọng Thủy và phân tích nhân vật Trọng Thủy


Phân tích nhân vật Mị Châu và bi kịch nước mất nhà tan


Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp