Oct 9, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Tìm hiểu chung về văn bản tác giả và tác phẩm


Giới thiệu nhân vật và tình huống Pê-nê-lốp nghe tin Uy-lít-xơ trở về


Cuộc gặp gỡ và màn đấu trí giữa hai ngiwoif


Màn xử trí của Uy-lít-xơ, niềm hạnh phúc sum họp và những giá trị của đoạn trích


Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp