Oct 9, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Giới thiệu chung về tác phẩm và văn bản


Cuộc chiến đấu giữa anh hùng Đăm Săn và Mtao Mxây (1)


Cuộc chiến đấu giữa anh hùng Đăm Săn và Mtao Mxây (2) và sự thu phục dân làng Mtao Mxây của Đăm Săn


Mọi người dân đều tin tưởng thán phúc mở tiệc chiến thắng của người anh hùng dân tộc Ê đê Đăm Săn


Giá trị của đoạn trích "Chiến thắng Mtao Mxây"


Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp