Cách tìm ảnh của điểm qua phép quay cực hay

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), phép cù trung tâm (O) góc quay (90^circ ) vươn lên là điểm (Mleft( - 1;;2 ight)) thành điểm (M"). Tọa độ điểm (M") là


Phương thơm pháp giải

- Viết phương thơm trình (OM"), Call tọa độ (M") theo phương thơm trình vừa viết.

You watching: Cách tìm ảnh của điểm qua phép quay cực hay

- Sử dụng điều kiện (OM" = OM) kiếm tìm tọa độ (M")


Có (M" = Q_left( O;90^circ ight)left( M ight) Leftrightarrow left{ eginarraylleft( OM;;OM" ight) = 90^circ \OM" = OMendarray ight.).

Phương trình đường thẳng $OM"$ qua (O), vuông góc cùng với (OM) đề xuất (OM") có dạng $x - 2y = 0$.

See more: Cách Thi Tuyển Vào Bighit - Big Hit Entertainment Tuyển Thực Tập Sinh

gọi (M"left( 2a;;a ight)). Do (OM" = OM)( Rightarrow 4a^2 + a^2 = left( - 1 ight)^2 + 2^2)( Leftrightarrow left< eginarrayla = 1\a = - 1endarray ight.)( Rightarrow left< eginarraylM"left( 2;;1 ight)\M"left( - 2;; - 1 ight)endarray ight.).

Có (M"left( 2;;1 ight)) là hình ảnh của (M) qua phnghiền con quay góc ( - 90^circ ), (M"left( - 2;; - 1 ight)) là ảnh của (M) qua phxay con quay góc (90^circ ). Vậy chọn (M"left( - 2;; - 1 ight)).

See more: Tôi Không Phải Là Công Chúa By Kawi, Tôi Không Phải Là Công Chúa


*

Trắc nghiệm:


*

Điểm (M"left( - b;;a ight)) là hình ảnh của (Mleft( a;;b ight)) qua phxay cù chổ chính giữa (O), góc quay (90^circ ). Vậy lựa chọn (M"left( - 2;; - 1 ight)).


*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cơ quan liêu chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát