Phương Pháp Ghi ChépNguyên tắc và định dạng ghi chép

Thiết lập định dạng, quy tắc, màu sắc khi ghi chép

Tuân theo quy tắc đề ra -> giúp ghi chép, ôn bài và suy nghĩ tư duy tốt hơn

Sử dụng vở trang đôi (Vở B5)

Sử dụng nửa bên trái trong bài học của lớp, chép lại trên bảng, lời giảng giáo viên và cảm giác của riêng bạn. Và giữ nội dung bên phải để ôn lại bài. Nếu không đủ, di chuyển sang trang kép tiếp theo.

  • Sử dụng vở trang đôi (khổ B5)
  • Sử dụng trang bên trái ghi bài giảng trên lớp (ghi từ bảng đen, lời giảng giáo viên, cảm nhận của bản thân khi nghe giảng. Trang bên phải ghi tổng kết để ôn bài. Nếu không đủ chuyển đến trang kép tiếp theo
  • Viết ngày và số trang sách giáo khoa, viết chủ đề của bài học với các chữ cái lớn
  • Sử dụng màu da cam cho những điều quan trọng cần ghi nhớ
  • Đặt ý nghĩa riêng cho các ký hiệu để rút ngắn thời gian ghi chép
  • Đặt ý nghĩa riêng của bạn (nguyên tắc) cho màu đánh dấu & tuân theo

Phân Loại vở theo mục đích sử dụng

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp