Vở Đề Cương


Vở tóm tắt kiên thức tổng hợp đơn giản vở ghi các điểm chính trong bài học trên lớp.

Xem lại bài trong cùng ngày là tốt nhất, thời điểm còn ghi nhớ rất nhiều bài học mới nghe trên lớp

Tóm tắt các điểm chính thông qua suy nghĩ và sự hiểu biết của bản thân, ở trang bên phải của vở trên lớp hoặc ghi riêng ra một vở khác.

Làm rõ “thông tin nào là quan trọng”, “chúng liên quan đến nhau như thế nào”, thông qua việc hình dung bằng cách sử dụng Thinking Tools (các công cụ tư duy)

Toàn bộ quy trình trên giúp hiểu được phần nào cần làm rõ, có thể tìm thấy câu hỏi mới, khám phá mới, ý tưởng mới.

Sử dụng ký hiệu đầu dòng

Sử dụng bút màu cam cho phần quan trọng (cần ghi nhớ)

Tự tổng hợp, tóm lược kiến thức sẽ giúp hiểu bài và ghi nhớ dễ dàng

Sử dụng hình ảnh minh họa hoặc dán các bản in minh họa vào vở để giúp tìm hiểu kiến thức sâu hơn

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp