Biểu Đồ Khái Niệm


  • Tạo sự kết nối/liên kết
  • Tạo sự Liên tưởng
  • Tạo cấu trúc

Bạn viết ra các ý tưởng và mối quan hệ của các ý tưởng đó, từ đó tạo ra cấu trúc tổng thể.

Ví dụ: bạn có thể viết ra các nhân vật trong tác phẩm văn học và mối quan hệ giữa các nhân vật. Bạn cũng có thể viết về mối quan hệ trong mỗi đoạn văn hoặc viết trước những gì bạn nghi ra vào các ô, sau đó kết nối chúng sau

Ví dụ: Bản đồ khái niệm về NƯỚC

Bạn hãy thử suy nghĩ những khái niệm có liên quan đến nước ví dụ như mây, mưa, núi …. Sau đó kết nối chúng bằng các mối quan hệ, đồng thời giải thích và bày tỏ  suy nghĩ của bạn. Ví dụ Mưa tạo ra nước, mây tạo ra mưa, mặt trời khiến nước bốc hơi thành mây ….

Cách sử dụng biểu đồ: khi viết về mối liên hệ và cách giải quyết

  1. Nghĩ về chủ đề/sự việc cần tìm hiểu và đưa vào hình tròn trung tâm
  2. Lựa chọn các chủ đề/sự việc có mối liên hệ với sự việc đang xem xét viết vào các hình tròn vệ tinh  (bạn có thể thêm hoặc bớt trong khi viết)
  3. Kết nối quan hệ về sự việc/chủ đề bằng các đường thẳng
  4. Chia sẻ với bạn bè trong nhóm hoặc trong lớp học để lấy thêm ý kiến .
  5. Nhìn lại tổng thể biểu đồ và đưa ra kết luận cho toàn bộ mối liên hệ của chủ đề/sự việc cần tìm hiểu.

 

 

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp