Biểu Đồ Venn


  • So sánh
  • Phân loại

Biểu đồ giúp liệt kê và tổng kết các điểm giống nhau (hoặc cùng địa điểm) và điểm khác nhau (hoặc khác địa điểm) về các ý tưởng, thực tế, quan điểm…vv. Khi so sánh một sự vật/hiện tượng nào đó, thông thường ta chỉ nhìn thấy sự khác nhau khi so sánh, nhưng với biểu đồ venn, cả sự khác nhau và sự giống nhau đều được nhận biết

Ví dụ: hãy so sánh ngôi nhà của Nhật và của Mỹ

Biểu đồ cũng giúp so sánh từ các góc nhìn khác nhau (khác với biểu đồ mũi tên chỉ nhìn sự vật/hiện tượng từ 1 góc nhìn/1 mặt.

Bạn có thể liệt kê nhiều hơn một đặc tính và thuộc tính của sự vật/hiện tượng. 

Các bước thực hiện khi sử dụng biểu đồ Venn:

So sánh đặc tính và thuộc tính

  1. Viết ra các sự vật/hiện tượng cần so sánh (viết dưới dạng A và B) ở ngoài vòng tròn.
  2. Trong phần giao nhau của 2 vòng tròn là đặc điểm của cả A và B. Phần không giao nhau, đặc điểm nào thuộc về A vẽ vào vòng tròn của A và B vào vòng tròn của B
  3. Đầu tiên bạn có thể viết mọi thứ một cách tự do tuy nhiên nên viết theo từng góc nhìn. Như ví dụ về ngôi nhà của Nhật và của Mỹ, khi bạn so sánh từ góc nhìn của các phòng ta sẽ nhìn vào cửa ra vào và phòng khách..vv
  4. Xem lại những gì bạn đã viết trong biểu đồ venn và đặt câu so sánh A và B.

Dựa vào đó bạn kết nối các ý tưởng đã viết ra với nhau

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp