So sánh các phiên bản sql server 2008

Bài viết này mô tả cách xác định số phiên bản Microsoft Squốc lộ Server hiện tại của bạn và cấp gói dịch vụ hoặc sản phẩm tương ứng. Bài viết này cũng mô tả cách xác định ấn bản cụ thể của SQL Server mà bạn sẽ sử dụng.

You watching: So sánh các phiên bản sql server 2008

Crúc ýNếu bạn chỉ cần phải biết số phiên phiên bản ví dụ của dòng sản phẩm nhà Squốc lộ ánh xạ cho tới hoặc báo cáo KB cho gói dịch vụ hoặc gói cập nhật tích luỹ rõ ràng, hãy xem thêm phần của bài viết này với tìm kiếm kiếm số phiên bản.Lưu ýNếu bạn chỉ muốn tìm bản dựng mới nhất mang đến Squốc lộ Server, bạn có thể tham mê khảo bài viết sau đây. Hoặc bạn có thể kiểm tra bảng tương ứng với sản phẩm của chính bản thân mình trong phía bên trong bài viết này.

Cách xác định phiên bản của công cụ SQL Server Client

SQL Server Management Studio (SSMS)Để xác định phiên bản của công cụ áp dụng khách được cài đặt trên hệ thống của bạn, hãy khởi động Management Studio rồi bấm vàoGiới thiệubên trên menuTrợ giúp. (Hình ảnh chụp screen đến công đoạn này được liệt kê mặt dưới).
*

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)Để kiểm tra phiên bản của Trình thiết kế Dịch vụ Phân tích, của Trình thiết kế Dịch vụ Tích hợp hoặc của Trình thiết kế Dịch vụ Báo cáo của SQL Server, hãy làm theo những bước sau:Trong nhóm cmùi hương trình SQL của bạn, hãy khởi động SQL Server Business Intelligence Development Studio.Trên menuTrợ giúp
, bấm vàoGiới thiệu về.Trong danh sáchCác sản phẩm đã cài đặt, hãy chọn cấu phần được yêu thương cầu rồi chú ý đến phiên bản được cung cấp trong hộp vnạp năng lượng bảnChi tiết sản phẩm.(Hình ảnh chụp màn hình hiển thị mang lại bước này được liệt kê bên dưới).SQL Server 2005 / Visual Studio 2005
*

*

Lưu ýĐối với các tính năng Nghiệp vụ Thông minc nhỏng Dịch vụ Tích hợp, Dịch vụ Báo cáo và Dịch vụ Phân tích, bạn có thể phải cài đặt các cập nhật nóng, bản cập nhật tích lũy và gói dịch vụ mới nhất bên trên các máy tính phía máy khách để lấy bản vá mới nhất trong lúc phát triển các gói SSIS, báo cáo SSRS hoặc các khối Dịch vụ Phân tích.

Cách xác định phiên bản và ấn bản nào của Công cụ Cơ sở dữ liệu của Squốc lộ Server đã chạy

Để xác định phiên bản của SQL Server, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương thơm pháp nào sau đây:Pmùi hương pháp 1
: Kết nối với máy chủ bằng cách sử dụng Object Explorer vào SQL Server Management Studio. Sau khi Trình khám phá Đối tượng được kết nối, trình khám phá này này sẽ hiển thị báo cáo phiên bản in trong dấu ngoặc đơn, cùng với tên người dùng được sử dụng để kết nối với phiên bản cụ thể của Squốc lộ Server.Phương thơm pháp 2: Hãy coi vài cột đầu tiên của tệp Errorlog cho phiên bản đó. Theo mặc định, nhật kí lỗi nằm tại Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL. Các tệpnMSSQLLOGERRORLOG và ERRORLOG.n. Các mục có thể giống như sau:
Nlỗi bạn có thể thấy, mục này cung cấp tất cả thông báo cần thiết về sản phẩm, chẳng hạn như phiên bản, mức độ sản phẩm, 64 bit so với 32 bit, ấn bản của Squốc lộ Server và phiên bản hệ điều hành mà SQL Server sẽ chạy.Phương pháp 3
: Kết nối với phiên bản của Squốc lộ Server rồi chạy truy tìm vấn sau đây:
Chọn
version
Ví dụ về kết quả của truy vấn vấn nàgiống như sau:
Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64) Ngày 29 tháng 3 năm 2009 10:11:52 Bản quyền (c) 1988-2008 Tập đoàn Microsoft Express Edition (64 bit) trên Windows NT 6.1 (Bản dựng 7600: )
Phương thơm pháp 4
: Kết nối với phiên bản của Squốc lộ Server rồi chạy truy vấn sau đây:
SELECT SERVERPROPERTY("productversion"), SERVERPROPERTY ("productlevel"), SERVERPROPERTY ("edition")
Lưu ý
Truy vấn này hoạt động với mọi phiên bản của Squốc lộ Server 2000 hoặc của phiên bản mới hơn.Các kết quả sau đây được trả về:Phiên bản sản phẩm (ví dụ: 10.0.1600.22)Mức độ sản phẩm (ví dụ: RTM)Phiên bản (ví dụ: Doanh nghiệp)Ví dụ: các kết quả giống như sau.
Lưu ý
HàmSERVERPROPERTYtrả về các thuộc tính riêng lẻ liên quan đến ban bố phiên bản mặc dù hàm
VERSION
kết hợp kết quả vào một chuỗi. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu các chuỗi thuộc tính riêng biệt lẻ thì bạn có thể sử dụng hàmSERVERPROPERTYđể trả về các chuỗi đó nắm vì phân tích cú pháp các kết quả
VERSION
.Pmùi hương pháp 5: Bắt đầu với Squốc lộ Server 2008, bạn cũng có thể sử dụng báo cáo Khám phá Tính năng Squốc lộ Server được Cài đặt. Bạn có thể tìm thấy báo cáo này bằng cách định vị trangCông cụcủa Trung trung ương Cài đặt SQL Server. Công cụ này cung cấp lên tiếng về tất cả các phiên bản của SQL Server được cài đặt trên hệ thống. Điều này bao gồm các công cụ khách nlỗi SQL Server Management Studio. Điều duy nhất cần biết là công cụ này chỉ có thể chạy cục bộ trên hệ thống khu vực SQL VPS được cài đặt. Bạn không thể sử dụng công cụ này để lấy đọc tin về các máy chủ từ xa. Để biết thêm lên tiếng, hãy tróc nã cập bài đăng blog sau đây Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN):
*

Thông tin phiên bản SQL Server 2012

Bảng sau đây liệt kê bản phát hành chính của SQL Server 2012.
Phiên bảnPhiên bản Sản phẩm
SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 111.00.3000.00
Squốc lộ Server 2012 RTM11.00.2100.60

Để biết thêm công bố về các gói dịch vụ mới nhất dành đến Squốc lộ Server 2012, bấm vào số bài viết tiếp sau đây để coi bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành mang lại Squốc lộ Server 2012, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2692828Các bản dựng dành cho Squốc lộ Server 2012 đã được phát hành sau thời điểm phát hành Squốc lộ Server 2012
Để biết thêm thông báo về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành đến Squốc lộ Server 2012 Gói Thương Mại & Dịch Vụ 1, bấm vào số bài viết tiếp sau đây để xem bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2772858Các phiên bản SQL Server 2012 được phát hành sau khi SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 1 được phát hành

Thông tin phiên bản SQL Server 2008

Bảng tiếp sau đây liệt kê bản phát hành chính của Squốc lộ Server 2008.
Phiên bảnPhiên phiên bản sản phẩm
Squốc lộ Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 210.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1

Để biết thêm thông tin về các gói dịch vụ mới nhất dành mang đến Squốc lộ Server 2008 R2, bấm vào số bài viết tiếp sau đây để coi bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
Để biết thêm thông báo về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành mang lại Squốc lộ Server 2008, bấm vào số bài viết tiếp sau đây để xem bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
981356Các bản dựng dành cho Squốc lộ Server 2008 đã được phát hành sau khi phát hành Squốc lộ Server 2008 R2
2567616Các bản dựng dành mang đến SQL Server 2008 đã được phát hành sau khoản thời gian phát hành Squốc lộ Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1
2730301Các bản dựng dành đến Squốc lộ Server 2008 R2 đã được phát hành sau thời điểm phát hành SQL Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 2

tin tức phiên bản SQL Server 2008

Bảng sau đây liệt kê bản phát hành chính của Squốc lộ Server 2008.
Phiên bảnPhiên bạn dạng sản phẩm
SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 310.00.5500.00
Squốc lộ Server 2008 Gói Dịch vụ 210.00.4000.00
SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22

Để biết thêm biết tin về các gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2008, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
Để biết thêm báo cáo về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho Squốc lộ Server 2008, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
956909Các bản dựng dành mang lại SQL Server 2008 đã được phát hành sau khoản thời gian phát hành SQL Server 2008
970365Các phiên bản Squốc lộ Server 2008 được phát hành sau khoản thời gian SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 1 được phát hành
2402659Các phiên bản SQL Server 2008 được phát hành sau khi Squốc lộ Server 2008 Gói Dịch vụ 2 được phát hành
2629969Các phiên bản Squốc lộ Server 2008 được phát hành sau khoản thời gian SQL Server 2008 Gói Dịch vụ 3 được phát hành

Thông tin phiên bản Squốc lộ Server 2005

Bảng dưới đây liệt kê bản phát hành chính của Squốc lộ Server 2005.
Phiên bảnPhiên bản sản phẩm
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 49.00.5000.00
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 39.00.4035
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 29.00.3042
SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399

Để biết thêm ban bố về các gói dịch vụ mới nhất dành mang đến Squốc lộ Server 2005, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
s Để biết thêm đọc tin về các bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho SQL Server 2005, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
937137Các phiên bản SQL Server 2005 được phát hành sau khi Squốc lộ Server 2005 Gói Dịch vụ 2 được phát hành
960598Các phiên bản SQL Server 2005 được phát hành sau khi SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 3 được phát hành
2485757Các phiên bản SQL Server 2005 được phát hành sau khi SQL Server 2005 Gói Dịch vụ 4 được phát hành

tin tức phiên bản Squốc lộ Server 2000

Bản sau đây liệt kê số phiên bản của tệp Sqlservr.exe pháo.
Phiên bảnPhiên bạn dạng sản phẩm
Squốc lộ Server 2000 Gói Dịch vụ 48.00.2039
SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 38.00.760
SQL Server 2000 Gói Dịch vụ 38.00.760
Squốc lộ Server 2000 Gói Dịch vụ 28.00.534
Squốc lộ Server 2000 Gói Dịch vụ 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để coi bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211Cách tải gói dịch vụ mới nhất của SQL Server 2000

Báo cáo Dịch vụ SQL Server

Để xác định phiên bản của Dịch vụ Báo cáo SQL Server, hãy tsi khảo chủ đề dưới đây trong Sách Trực tuyến về SQL Server:
Cách thức: Phát hiện tin tức Phiên bản (Báo cáo Dịch vụ)

Dịch vụ Tích hợp Squốc lộ Server

Để xác định phiên bản của Dịch vụ Tích hợp Squốc lộ Server, hãy tmê mệt khảo bài viết dưới đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942177Cách xác định phiên bản của Dịch vụ Tích hợp SQL Server

Dịch vụ Phân tích Squốc lộ Server

Để xác định phiên bản của Dịch vụ Phân tích Squốc lộ Server, hãy sử dụng một vào các pmùi hương thức sau đây:Phương thơm pháp 1
: Kết nối với máy chủ bằng cách sử dụngObject Explorervào Squốc lộ Server Management Studio. Sau khi Trình khám phá Đối tượng được kết nối, trình khám phá này này sẽ hiển thị thông báo phiên bản in trong dấu ngoặc 1-1, cùng với thương hiệu người dùng được sử dụng để kết nối với phiên bản cụ thể của Dịch vụ Phân tích.

See more: Hướng Dẫn Cách Gửi Mail Hàng Loạt Bằng Google Drive Hoàn Toàn Miễn Phí

Phương pháp 2:Kiểm tra phiên bản của tệp Msmdsrv.exe pháo vào thỏng mục thùng rác của Dịch vụ Phân tích. Các vị trí mặc định được hiển thị trong bảng tiếp sau đây.
Phiên bản Dịch vụ Phân tíchVị trí
2008 R2C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSAS10_50.InstanceNameOLAPinMsMdSrv.exe
2008C:Program FilesMicrosoft Squốc lộ ServerMSAS10.InstanceNameOLAPinMsMdSrv.exe
2005C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSquốc lộ.nOLAPBinMsMdSrv.exe
2000C:Program FilesMicrosoft Analysis ServicesBinMsMdSrv.exe

Phương thơm pháp 3
: Sử dụng khóa đăng ký được liệt kê vào bảng tiếp sau đây.
Phiên bản Dịch vụ Phân tíchVị trí
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerMSAS10_50.InstanceName MSSQLServerCurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerMSAS10_50.InstanceName Setup Keys: PatchLevel , Version, Key Edition
2008HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerMSAS10.InstanceNameMSSQLServerCurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerMSAS10.InstanceName Setup Keys: PatchLevel, Version, Edition
2005HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft Squốc lộ ServerMSSquốc lộ.#MSSQLServerCurrentVersion Key: CurrentVersoinHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft Squốc lộ ServerMSSquốc lộ.#Setup Keys: PatchLevel, Version, Edition
2000HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftOLAP.. ServerCurrentVersion Key: CSDVersionHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftOLAP ServerSetup Key: PatchLevel

Để biết thêm ban bố, hãy tróc nã cập bài đăng bên trên blog sau đây của Microsoft TechNet:

Nhân bản Squốc lộ Server

Do các tác nhân nhân bản có thể được liệt kê bên trên một vài máy tính khác nhau, điều quan trọng là phải kiểm tra các phiên bản đã cài đặt trên tất cả các máy tính bị ảnh hưởng.Ví dụ: Tác nhân Phân phối vào nhân bản Giao dịch hoặc Ngang hàng có thể tồn tại trên các máy tính khác với phiên bản nhà phát hành của Squốc lộ Server và có thể tồn tại trên các phiên bản của người đăng ký khác nhau của SQL Server vào đăng ký kéo.Nếu bạn sử dụng Đồng bộ hóa Web dành cho Nhân bản Hợp nhất hoặc nhân bản SQL Server 2000 Windows CE Edition, máy chủ web IIS có thể không cùng nằm trên cùng máy tính lúc máy tính vẫn chạy Squốc lộ Server. Do đó, bạn có các tệp tác nhân nhân bản được cài đặt trên máy chủ web IIS. Và bạn có thể phải kiểm tra phiên bản của các tệp .dll đó vào thỏng mục ảo IIS và cập nhật phiên bản một cách rõ ràng để lấy các gói dịch vụ mới nhất, bản cập nhật tích lũy và các cập nhật nóng cho các tác nhân website của bạn.Để biết thêm biết tin, hãy coi chủ đề sau đây vào Sách Trực tuyến dành cho SQL Server:

Tìm kiếm văn uống bản đầy đủ

Các cấu phần tìm kiếm vnạp năng lượng bản đầy đủ bao gồm các mục sau đây:SqlVPS.exeSql_fulltext_keytệp tin.dllIftsph.dllFd.dllFdhost.exeFdlauncher.exeTrừ Sqlservr.exe pháo, các cấu phần này có thể không được cập nhật từng gói dịch vụ hoặc bản cập nhật tích lũy dành mang lại sản phẩm Squốc lộ Server tương ứng. Phiên bản của những tệp này sẽ chỉ cố kỉnh đổi lúc có khắc phục sự cố cho cấu phần tương ứng. Nói thông thường, bạn có thể kiểm tra phiên bản tệp của từng tệp vào những tệp .dll này. Phiên bản cao nhất vào danh sách là phiên bản của cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ được cài đặt bên trên hệ thống.Bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp dưới đây để xác định phiên bản của cấu phần tìm kiếm văn bản đầy đủ đã được cài đặt trên hệ thống của bạn.Lưu ý
Từng phiên bản trong các phiên bản này có thể mang đến biết phiên bản của cấu phần tìm kiếm vnạp năng lượng bản đầy đủ là RTM hoặc phiên bản cũ rộng phiên bản hiện tại của cấu phần của cơ sở dữ liệu. Bạn thừa nhận rằng trên đây là sự cố và đang nỗ lực khắc phục sự cố đó trong bản cập nhật trong tương lai.Phương pháp 1:Kiểm tra phiên bản của Khóa Văn uống bản Đầy đủ Squốc lộ Server (Sql_fulltext_keyfile.dll) vào thỏng mục cài đặt SQL Server 2008 R2 hoặc Squốc lộ Server 2008. Thông thường, đối với Squốc lộ Server 2008 R2, tệp này nằm trong thỏng mục sau đây:
Thông thường, đối với SQL Server 2008 R2, tệp này nằm vào tlỗi mục sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftMicrosoft sql serverMssql10_50.instnameSetupSQL_FULLTEXT_ADV
featurelist: SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode: 9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EAPatchlevel: 10.50.1765.0Phiên bản: 10.50.1600.1
Trong mục nhập mẫu này, dòng thứ tía (Patchlevel) đến biết bản dựng hiện tại của cấu phần tìm kiếm vnạp năng lượng bản đầy đủ đã được cài đặt và dòng thứ tứ (Version) thường hiển thị phiên bản ban đầu của tìm kiếm vnạp năng lượng bản đầy đủ đã được đăng ký. Trong trường hợp này, đó là SQL Server 2008 R2.Pmùi hương pháp 3:
Sử dụng tệp Summary.txt được tạo trong quá trình thiết lập. Đối với SQL Server 2008 R2, tệp này nằm trong tlỗi mục sau đây:
%ProgramFiles%Microsoft Squốc lộ Server110Setup BootstrapLOGSummary.txt
Đối với Squốc lộ Server 2008 R2, tệp này nằm trong tlỗi mục sau đây:
%ProgramFiles%Microsoft Squốc lộ Server100Setup BootstrapLOGSummary.txt
Xem bài viết dưới đây vào Cơ sở Kiến thức Microsoft mang đến sự cố đã biết với các cấu phần tìm kiếm văn uống bản đầy đủ trong các bản cài đặt Squốc lộ Server 2008:
973888Cấu phần Tìm kiếm Vnạp năng lượng bản Đầy đủ hoàn toàn ko được trở lại phiên bản Gói Dịch vụ 1 sau thời điểm bạn gỡ cài đặt Bản cập nhật Tích lũy 3 mang lại Squốc lộ Server 2008 Gói Dịch vụ 1 được áp dụng bằng cách sử dụng cài đặt tích hợp

Dịch vụ Dữ liệu Gốc Squốc lộ Server (MDS)

Trình quản lý Cấu hình MDS ko trực tiếp hiển thị số phiên bản hiện được cài đặt.Xin lưu ý rằng MDS có kịch bản tạo phiên bản duy nhất trong đó cài đặt công cụ cơ sở dữ liệu của Squốc lộ Server không cần phải khớp với phiên bản MDS. Phiên bản có thể chũm đổi Lúc bạn so sánh bản cài đặt SQL Server với các nhị phân được triển knhị bên trên trang web MDS và phiên bản giản đồ catalog MDS. Cần có các bước thủ công sử dụng công cụ Trình quản lý Cấu hình MDS để cập nhật và nâng cấp các giản đồ cơ sở dữ liệu và trang web MDS. Bạn có thể tsi mê khảo bài đăng trên blog sau đây về phương thơm pháp cập nhật gói dịch vụ và cập nhật nóng dành cho MDS:
Tải xuống và Cài đặt Bản cập nhật Tích lũy Dịch vụ Dữ liệu Gốc SQL Server 2008 R2 (MDS)
Khóa đăng ký tiếp sau đây hiển thị các phiên bản nhị phân được cài đặt trên SQL Server. Tuy nhiên, phiên bản này không cần phải khớp với website và phiên bản giản đồ cơ sở dữ liệu cho đến khi quy trình nâng cấp MDS hoàn tất.
Bạn có thể kiểm tra phiên bản giản đồ và phiên bản sản phẩm đã cài đặt bằng cách sử dụng tróc nã vấn dưới đây trong danh mục MDS:

SQL Server Native Client

Để xác định phiên bản của SQL Server Native Client, hãy sử dụng một trong phương thơm pháp sau đây:Phương pháp 1
: Trên hệ thống địa điểm bạn muốn tìm thấy phiên bản của Native Client, hãy khởi động Quản trị viên ODBC (odbcad32.exe) rồi chọn cộtPhiên bảnvào tabTrình điều khiển.Phương pháp 2: Kiểm tra các khóa PatchLevel hoặc Version tiếp sau đây tại các vị trí đăng ký sau đây.
Phiên bản SQL /Phiên bản Squốc lộ Server Native sầu ClientKhóa đăng ký
Squốc lộ Server 2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerSQLNCLI10CurrentVersion
SQL Server 2008 /Squốc lộ Server Native Client 10HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft SQL ServerSQLNCLI10CurrentVersion
SQL Server 2005 /Squốc lộ Server Native Client 9HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft Squốc lộ Native sầu ClientCurrentVersion
SQL Server 2012HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMicrosoft Squốc lộ ServerSQLNCLI11CurrentVersion

Trình duyệt bên trên Squốc lộ Server

Phiên bản trình duyệt phải khớp với phiên bản cao nhất của Công cụ Cơ sở dữ liệu của SQL Server và của các phiên bản của Dịch vụ Phân tích đã được cài đặt bên trên máy tính.

Trình viết Squốc lộ Server

Để xác định phiên bản của Trình viết Squốc lộ Server, hãy kiểm tra giá trị khóa đăng ký sau đây:
Khóa: PatchLevel hoặc Version

Microsoft .NET Framework

Để xác định phiên bản của .NET Framework trên hệ thống của bạn, hãy tmê mẩn khảo bài viết dưới đây vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
318785Cách xác định các mức gói dịch vụ và phiên bản nào của Microsoft .NET Framework đã được cài đặt
Để biết thêm biết tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2027770Tìm hiểu yêu thương cầu .NET Framework đến các phiên bản khác nhau của Squốc lộ Server
Số phiên bảnGói dịch vụ
7.00.1063Squốc lộ Server 7.0 Gói Dịch vụ 4
7.00.961SQL Server 7.0 Gói Dịch vụ 3
7.00.842SQL Server 7.0 Gói Dịch vụ 2
7.00.699Squốc lộ Server 7.0 Gói Dịch vụ 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

Để biết thêm biết tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
301511Cách tải gói dịch vụ mới nhất của Squốc lộ Server 7.0
SQL Server 6.5Sử dụng số phiên bản trong bảng tiếp sau đây để xác định mức gói dịch vụ hoặc sản phẩm.
Số phiên bảnGói dịch vụ
6.50.479Bản cập nhật SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 5a
6.50.416SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 5
6.50.281SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 4
6.50.258Squốc lộ Server 6.5 Gói Dịch vụ 3
6.50.240SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 2
6.50.213SQL Server 6.5 Gói Dịch vụ 1
6.50.201Squốc lộ Server 6.5 RTM

Để biết thêm đọc tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết vào Cơ sở Kiến thức Microsoft:
273914Readme.txt đến Bản cập nhật SQL Server 6.5 Gói hậu Dịch vụ 5a

Câu hỏi thường gặp

H1: Cách xác định phiên bản của SQL Server lúc Squốc lộ Server ko chạy?
Đ1:Bạn có thể xác định phiên bản của SQL Server bằng phương pháp 2 hoặc phương pháp 5 (dành cho SQL Server 2008 hoặc các phiên bản mới hơn) trong "Cách xác định phiên bản nào của Công cụ Cơ sở dữ liệu của SQL sẽ chạy" trong bài viết này.H2: Cách ánh xạ các phiên bản sản phẩm lịch sự các tên sản phẩm?A2:Bạn có thể sử dụng bảng sau để tmê say khảo.
Mẫu phiên bảnSản phẩm SQL
11.0.x.xSquốc lộ Server 2012
10.5.x.xSQL Server 2008 R2
10.00.x.xSQL Server 2008
9.00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSquốc lộ Server 2000

Các thuật ngữ và từ viết tắt thường sử dụng

Bản cập nhật tích lũy(CU):
Bản cập nhật tích lũy chứa tất cả các cập nhật nóng quan lại trọng theo yêu cầu trước đó đến đến hiện tại. Ngoài ra, bản cập nhật tích lũy chứa khắc phục sự cố đến các sự cố đáp ứng tiêu chí chấp thuận cập nhật nóng. Các tiêu chí này có thể bao gồm tính khả dụng của một cách giải quyết, ảnh hướng đối với khách hàng, tính tái lập sự cố, mức độ phức tạp của mã phải được thế đổi và các chủ đề khác.Cập nhật nóng:Gói tích lũy, duy nhất bao gồm một hoặc nhiều tệp được sử dụng để giải quyết sự cố trong sản phẩm và tích lũy theo mức tệp và nhị phân. Cập nhật nóng giải quyết tình huống cụ thể của khách hàng và có thể không được phân phối ra bên ngoài tổ chức của khách hàng.RTM:Thường có nghĩa là "đóng gói". Trong ngữ cảnh sản phẩm như Squốc lộ Server, RTM cho biết không có gói dịch vụ hoặc cập nhật nóng nào được áp dụng mang đến sản phẩm.RTW:Thường có nghĩa là "phát hành lên web". RTW mang lại biết gói đã được phát hành lên website và được cung cấp để khách hàng tải xuống.Gói dịch vụ:Bộ tích lũy, được kiểm tra của tất cả các cập nhật nóng, bản cập nhật bảo mật, bản cập nhật quan lại trọng và các bản cập nhật. Các gói dịch vụ cũng có thể chứa các bản vá bổ sung mang lại các sự cố được tìm thấy nội bộ bởi vì bản phát hành sản phẩm và số lượng giới hạn các tính năng hoặc cầm đổi thiết kế được khách hàng yêu thương cầu.

See more: Sự Khác Biệt Giữa Efl Và Esl Là Viết Tắt Của Từ Gì, Tìm Hiểu Về Phương Pháp Học Esl

Để biết thêm thông báo, hãy tróc nã cập trang web sau:
*
Quay lại đầu trang|Cung cấp Phản hồi

Gói dịch vụ và số bản dựng phổ biến của Squốc lộ Server

Crúc ý
Những bảng này sử dụng định dạng dưới đây và được sắp xếp theo số bản dựng.
Build number or versionVersion mô tả tìm kiếm, (KB numberfor that update), release date
11.0.3393.00SP1 CU #7 (2894115) November 18, 2013
11.0.3381.00SP1 CU #6 (2874879) September 16, 2013
11.0.3373.00SP1 CU #5 (2861107) July 15, 2013
11.0.3368.00SP1 CU #4 (2833645) May 30, 2013
11.0.3349.00SP1 CU #3 (2812412) March 18, 2013
11.0.3339.00SP1 CU #2 (2790947) January 21, 2013
11.0.3321.00SP1 CU #1 (2765331) November 20, 2012
11.0.3000.00SP1 RTW/PCU 1(2674319), November 07, 2012
11.0.2424.00RTM CU #11 (2908007) December 16, 2013
11.0.2420.00RTM CU #10 (2891666) October 21, 2013
11.0.2419.00RTM CU #9 (2867319) August 20, 2013
11.0.2410.00RTM CU #8 (2844205) June 17, 2013
11.0.2405.00RTM CU #7 (2823247) April 15, 2013
11.0.2401.00RTM CU #6 (2728897) February 18, 2013
11.0.2395.00RTM CU #5 (2777772) Dec 17, 2012
11.0.2383.00RTM CU #4 (2758687) October 15, 2012
11.0.2332.00RTM CU #3 (2723749) August 31, 2012
11.0.2325.00RTM CU #2 (2703275) June 18, 2012
11.0.2316.00RTM CU #1 (2679368) April 12, 2012
11.0.2100.60RTM– March 6, 2012

Build number or versionVersion description, (KB number for that update), release date
10.50.4297.00SP2 CU #10 (2908087) December 17, 2013
10.50.4295.00SP2 CU #9 (2887606) October 28, 2013
10.50.4290.00SP2 CU #8 (2871401) August 22, 2013
10.50.4285.00SP2 CU #7 (2844090) June 17, 2013
10.50.4279.00SP2 CU #6 (2830140) April 15, 2013
10.50.4276.00SP2 CU #5 (2797460) February 18, 2013
10.50.4270.00SP2 CU #4 (2777358) Dec 17, 2012
10.50.4266.00SP2 CU #3 (2754552) October 15, 2012
10.50.4263.00SP2 CU #2 (2740411) August 31, 2012
10.50.4260.00SP2 CU #1 (2720425) July 24, 2012
10.50.4000.0SP2 RTW/PCU 2(2630458), July 26, 2012
10.50.2881.00SP1 CU #14 (2868244) August 8, 2013
10.50.2876.00SP1 CU #13 (2855792) June 17, 2013
10.50.2874.00SP1 CU #12 (2828727) April 15, 2013
10.50.2869.00SP1 CU #11 (2812683) February 18, 2013
10.50.2868.00SP1 CU #10 (2783135) Dec 17, 2012
10.50.2866.00SP1 CU #9 (2756574) October 15, 2012
10.50.2822.00SP1 CU #8 (2723743) August 31, 2012
10.50.2817.00SP1 CU #7 (2703282) June 18, 2012
10.50.2811.00SP1 CU #6 (2679367) Aquảng cáo 16, 2012
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) Feb 22, 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) Dec 19, 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) Oct 17, 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) Aug 15, 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) Jul 18, 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), July 12, 2011
10.50.1815.00RTM CU #13 (2679366) Aquảng cáo 16, 2012
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) Feb 21, 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) Dec 19, 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) Oct 17, 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) Aug 15, 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) June đôi mươi, 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) Apr 18, 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) Feb 21, 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) Dec đôi mươi, 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) Oct 18, 2010
10.50.1734.00RTM CU #3 (2261464) Aug 16, 2010
10.50.17đôi mươi.00RTM CU #2 (2072493) Jun 21, 2010
10.50.1702.00RTM CU #1 (981355) May 18, 2010
10.50.1617.00GDR Security Update(2494088), June 21, 2011
10.50.1600.1RTM– May 10, 2010

Build number or versionVersion mô tả tìm kiếm, (KB numberfor that update), release date
10.00.5848.00SP3 CU #14 (2893410) November 18, 2013
10.00.5846.00SP3 CU #13 (2880350) September 16, 2013
10.00.5844.00SP3 CU #12 (2863205) July 15, 2013
10.00.5840.00SP3 CU #11 (2834048) May trăng tròn, 2013
10.00.5835.00SP3 CU #10 (2814783) March 18, 2013
10.00.5829.00SP3 CU #9 (2799883) January 21, 2013
10.00.5828.00SP3 CU #8 (2771833) November 19, 2012
10.00.5794.00SP3 CU #7 (2738350) September 17, 2012
10.00.5788.00SP3 CU #6 (2715953) July 16, 2012
10.00.5785.00SP3 CU #5 (2696626) May 21, 2012
10.00.5775.00SP3 CU #4 (2673383) Mar 19, 2012
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) Jan 16, 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) Nov 21, 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) Oct 17, 2011
10.00.5500.00SP3RTW / PCU 3 (2546951) Oct 6, 2011
10.00.4333.00SP2 CU #11 (2715951) July 16, 2012
10.00.4332.00SP2 CU #10 (2696625) May 21, 2012
10.00.4330.00SP2 CU #9 (2673382) Mar 19, 2012
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) Jan 16, 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) Nov 21, 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) Sep 19, 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) Jul 18, 2011
10.00.4285.00SP2 CU #4 (2527180) May 16, 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) Mar 17, 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) Jan 17, 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 ( 2289254) Nov 15, 2010
10.00.4064.00GDR Security Update(2494089), June 14, 2011
10.00.4000.00SP2RTW / PCU 2 (2285068) Sep 29, 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) Sep 19, 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) Jul 18, 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) May 16, 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) Mar 17, 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) Jan 17, 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) Nov 15, 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) Sep 20, 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) July 19, 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) May 17, 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) Mar 26, 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) Jan 18, 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) Nov 16, 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) Sep 21, 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) Jul 20, 2009
10.00.2714.00SP1 CU #2 (970315) May 18, 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) Aquảng bá 16, 2009
10.00.2573.00GDR Security update(2494096), June 14, 2011
10.00.2531.00SP1RTW / PCU 1 April, 2009
10.00.1835.00RTM CU #10 (979064) Mar 15, 2010
10.00.1828.00RTM CU #9 (977444) Jan 18, 2010
10.00.1823.00RTM CU #8 (975976) Nov 16, 2009
10.00.1818.00RTM CU #7 (973601) Sep 21, 2009
10.00.1812.00RTM CU #6 (971490) Jul trăng tròn, 2009
10.00.1806.00RTM CU #5 (969531) May 18, 2009 SP1
10.00.1798.00RTM CU #4 (963036) Mar 16, 2009
10.00.1787.00RTM CU #3 (960484) Jan 19, 2009
10.00.1779.00RTM CU #2 (958186) Nov 19, 2008
10.00.1763.00RTM CU #1 (956717) Sept 22, 2008
10.00.1600.22RTM– Aug 6, 2008

Build number or versionVersion mô tả tìm kiếm, (KB numberfor that update), release date
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) Mar 22, 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) Feb 21, 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) Dec 23, 2010
9.00.5000SP4RTW (PCU4) Dec 16, 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) Mar 22 , 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) Feb 21, 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) Dec 20, 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) Oct 18, 2010SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) Aug 16, 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) Jun 21, 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) Apr 19, 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) Feb 16, 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) Dec 21, 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) Oct 19, 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) Aug 17, 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) June 15, 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) Apr đôi mươi, 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) Feb 16, 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) Dec 19, 2008
9.00.4053Security update(970892) Oct 12, 2009
9.00.4035SP3RTW (955706) Dec 15, 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) Dec 21, 2009
9.00.3355SP2 CU #16 (974647) Oct 19, 2009
9.00.3330SP2 CU #15 (972510) Aug 17, 2009
9.00.3328SP2 CU #14 (970278) June 15, 2009
9.00.3325SP2 CU #13 (967908) Atruyền thông quảng cáo đôi mươi, 2009
9.00.3315SP2 CU #12 (960485) Feb 16, 2009
9.00.3301SP2 CU #11 (958735) Dec 15, 2008
9.00.3294SP2 CU #10 (956854) Oct 21, 2008
9.00.3282SP2 CU #9 (953752) Aug 18, 2008
9.00.3257SP2 CU #8 (951217) Jun 16, 2008
9.00.3239SP2 CU #7 (949095) Aquảng bá 14, 2008
9.00.3228SP2 CU #6 (946608) Feb 18, 2008
9.00.3215SP2 CU #5 (943656) Dec 17, 2007
9.00.3200SP2 CU #4 (941450) Oct 15, 2007
9.00.3186SP2 CU #3 (939537) Aug trăng tròn, 2007
9.00.3175SP2 CU #2 (936305) June 18, 2007
9.00.3161SP2 CU #1 (935356) April 16, 2007
9.00.3152SP2 Rollup (933097) May 15, 2007
9.00.3068Security update(948109) Jul 8, 2008
9.00.3042SP2(937137)
9.00.2047SP1
9.00.1399RTM

Build number or versionVersion description, (KB numberfor that update), release date
8.00.2283Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282MS09-004: KB959420 October 29,2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 July 8, 2008
8.00.2040Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007Update.exe pháo Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818(821277)
8.00.765Post SP3 hotfix rollup
8.00.760SQL Server 2000 SP3or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701Hotfix Installer v.1 released
8.00.534Squốc lộ Server 2000 SP2
8.00.384Squốc lộ Server 2000 SP1
8.00.194SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0