Kiểm tra anh văn 2 pdf

Read the following passage và mark the letter A, B, c, or D to indicate the correct word khổng lồ each of the blanks from 31 khổng lồ 35.

You watching: Kiểm tra anh văn 2 pdf

There is now increasing concern about the world’s energy (31)__________ , particularly about those involving fossil (32)__________ . In less than a hundred years we shall probably exhaust all the present (33)_________ of oil và gas. The world"s coal reserves should last longer but, once used, these cannot be (34)_______________. It is important, refore, that we should develop such (35)_________sources of energy as solar energy & nuclear energy as well as water và wind power (classed as renewal energy).


Giải bỏ ra tiết:

Câu này hỏi về kĩ năng phối kết hợp từ bỏ của danh trường đoản cú “energy” (năng lượng).

B Đáp án đúng: the world’s energy resources = các nguồn tài ngulặng năng lượng của quả đât.

A, C, D Các phương pháp không nên. Các từ bỏ nhỏng possession (= tâm trạng ssống hữu), goods (= hàng hóa), materials (= nguyên ổn liệu) tất yêu kết phù hợp với trường đoản cú “energy".


Giải đưa ra tiết:

D Đáp án đúng. In less than a hundred years we shall probably exhaust all the present sources of oil & & gas. (Trong vòng gần đầy một trăm năm, chúng ta có thể đã cần sử dụng cạn không còn các mối cung cấp dầu lửa với khí đốt bây giờ.)

A findings = sự mày mò, sự phát hiện nay. Nếu bao gồm sự phát hiện nay thêm dầu lửa thì ta sẽ không sử dụng cạn không còn.

B Từ “productions" (= sự sản xuất) cần thiết sử dụng chỉ tài nguim vạn vật thiên nhiên nhỏng khí đốt.

C Từ "amounts" (lượng, số lượng) dùng để làm có một lượng hóa học nào đó cụ thể.

See more: Những Cách Làm Bút Cảm Ứng Cho Samsung, Tự Chế Bút Stylus Cho Màn Hình Cảm Ứng Cực Nhậy

Ví dụ: an amount of time/money/information (= một lượng thời gian/tiền bạc/thông tin)


Giải chi tiết:

C Đáp án đúng: renew = làm new. cụ mới.

The world’s coal reserves should last longer, but, onced used, these cannot be renewed. (Trữ lượng than của trái đất hoàn toàn có thể kéo dài hơn nữa, nhưng lại một Lúc đã sử dụng cạn thì cấp thiết thế new.)

A upgrade = nâng cấp, tôn tạo (ko cân xứng về nghĩa).

B repeat = lập lại (ko cân xứng về nghĩa).

D produce = cấp dưỡng (không thể sử dụng chỉ tài nguim thiên nhiên).


Giải đưa ra tiết:

B Đáp án đúng: alternative sầu sources of energy = các nguồn tích điện vậy thể. Ý trong câu: as solar energy and nuclear energy as well as water and wind power = nhỏng năng lượng mặt ttách và năng lượng hạt nhân cũng như thuỷ năng lượng điện cùng mức độ gió (các dạng năng lượng này được Hotline là tích điện chũm thế).

A traditional = (ở trong về) truyền thổng. Các dạng tích điện nêu trên không hẳn là tích điện truyền thống

C revolutionary = (trực thuộc về) giải pháp mạng (không tương xứng về nghĩa).

See more: Uống Sữa Đậu Nành Làm Đẹp Da, Khám Phá Công Dụng Làm Đẹp Da Của Sữa Đậu Nành

D surprising = (gây) quá bất ngờ.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: cửa hàng Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát