Ý Nghĩa Cách Mạng Tháng 8 Năm 1945

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thường Tín, với những đóng góp của mình đã cùng với cả nước đánh đổ các xiềng xích thực dân xây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

Bạn đang xem: Ý nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945


*Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đánh giá về ý nghĩa lớn lao của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.

Cách mạng Tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tên tuổi của nước ta lại lẫy lừng khắp năm châu, bốn biển”. Đối với tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, một mặt, đã góp phần đánh bại tàn dư của chế độ phong kiến và chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít ở Việt Nam. Về vấn đề này, trong Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, ngày 19 tháng 8 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng đồng bào ta ra khỏi chế độ quân chủ chuyên chế và xiềng xích thực dân”. Mặt khác, đối với công cuộc xây dựng một chế độ xã hội mới, khác hẳn về chất so với chế độ cũ (phong kiến, thực dân và đế quốc): “Cách mạng Tháng Tám đã xây dựng cho nhân dân ta cái nền tảng Dân chủ Cộng hoà và thống nhất độc lập”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc.

* Đóng góp của quân dân Thường Tín trong thành công Cách mạng Tháng Tám

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình. Trong thành công đó, có một phần đóng góp của quân và dân Thường Tíncùng với cả nước đánh đổ các xiềng xích thực dân xây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

Nhìn lại lịch sử cách mạng của quân và dân Thường Tín, đầu tháng 8/1945, phong trào cách mạng ở Thường Tín đã phát triển tương đối rộng, toàn huyện có 12 làng có cơ sở cách mạng, với trên 100 quần chúng trong đoàn thể cứu quốc và hàng nghìn thanh niên thuộc tổ chức Thanh niên Xã hội đã được “Việt Minh hóa”.

Xem thêm: Một Số Lịch Trình Du Lịch Tây Nguyên Mùa Nào Đẹp Nhất, Kinh Nghiệm Du Lịch Tây Nguyên

*

Đình Hà Hồi là nơi tập hợp những thanh niên cứu quốc Thường Tín trước khi giành chính quyền huyện năm 1945

14 giờ 30 cùng ngày, cuộc mít tinh bắt đầu, đồng chí đoàn viên Thanh niên cứu quốc Hà Hồi với danh nghĩa là thủ lĩnh Thanh niên Phan Anh lên nói chuyện. Cuộc mít tinh vừa bắt đầu được ít phút thì có hai cán bộ Việt Minh là Nguyễn Văn Sâm và Nguyễn Thị Thọ thuộc tổ chức Thanh niên cứu quốc Hà Nội đầu mối của lực lượng cứu quốc Bình Vọng mang súng đi thẳng lên diễn đàn. Lực lượng cứu quốc Bình Vọng thực hiện phương án giành diễn đàn, biến cuộc mít tinh của Thanh niên Phan Anh thành cuộc biểu tình giành chính quyền huyện. Tổ Thanh niên cứu quốc Hà Hồi nhường diễn đàn cho lực lượng mới đến. Một trong hai người bước lên diễn đàn, kêu gọi Nhân dân và thanh niên hãy ủng hộ Mặt trận Việt Minh đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền tay sai phát xít Nhật, thành lập chính quyền cách mạng, giành độc lập, tự do, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nói chuyện xong, đồng chí ra lệnh hạ cờ quẻ ly, kéo cờ đỏ sao vàng lên. Vừa lúc đó, nhóm Thanh niên cứu quốc Bạch Mai gồm 24 người có trang bị súng ngắn, tiểu liên về hỗ trợ cũng tới nơi. Cuộc mít tinh chuyển thành cuộc biểu tình tuần hành. Cờ đỏ sao vàng giương cao, lôi cuốn Nhân dân các xã xung quanh tham gia diễu hành rằm rộ qua các làng Bình Vọng, Khê Hồi, Phú Cốc, Hà Hồi, Phố Ga Thường Tín...

Đến 17 giờ, đoàn biểu tình tiến vào Phủ Đường, lúc này tri phủ Lê Bá Thụ đi coi đê vắng, chỉ còn lại một số lính lệ. Họ rất hoang mang, vội vã mở cổng đầu hàng, giao lại vũ khí, tài liệu, kho tàng cho lực lượng khởi nghĩa. Việc chiếm Phủ Đường diễn ra thuận lợi, nhanh gọn.

Việc thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện được thực hiện, gồm 7 ủy viên, trong đó Thanh niên cứu quốc Hà Hồi để cử 3 người, Cứu quốc hội Bình Vọng để cử 4 người tham gia Ủy ban lâm thời. Chủ tịch Ủy ban lâm thời cách mạng Thường Tín là đồng chí Lê Đình Thi. Ngay sau khi thành lập, Ủy ban đã để ra một số công tác cấp bách cần làm ngay; bảo vệ tài sản công và tài liệu do địch để lại; chỉ thay tri phủ, còn các chức sắc khác vẫn giữ nguyên; lập chính quyền cấp thôn, xã do Ủy ban lâm thời cách mạng huyện duyệt; tổ chức cứu đói, chống lụt.

Lúc 18 giờ cùng ngày, trong cuộc mít tinh đông đảo Nnhân dân tổ chức ngay ở bãi phủ, một cán bộ đại diện cho lực lượng khởi nghĩa lên tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai phát xít Nhật, thành lập chính quyền cách mạng. Ủy ban lâm thời cách mạng huyện Thường Tín đã ra mắt quần chúng. Tiếng hoan hô chào mừng thắng lợi, chào mừng chính quyền cách mạng của nhân dân vang lên như sấm dậy.